AKTSOMHETSVURDERINGER

– Redegjørelse for vårt arbeid med Åpenhetsloven 

PHL HOLDING, derunder PHL SEAGOLD, Leinebris og Fosnavåg Rederipark, anerkjenner viktigheten av å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. 

Derfor har vi etablert rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og OECDs retningslinjer, for å ivareta dette både internt i egen bedrift og hos våre leverandører og samarbeidspartnere. 

Basert på mellom annet omsetningsstørrelse, geografisk beliggenhet og kritikalitet vurderer vi et utvalg av våre leverandører årlig, for å sørge for at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er ivaretatt. Skulle dette bli avdekket vil det bli iverksatt egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. 

PHL HOLDING har så langt under vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger ikke avdekket faktiske eller potensielle negative konsekvenser fra vår virksomhet, i vår leverandørkjede eller hos våre forretningspartnere. 

Har du ytterligere spørsmål om hvordan vi arbeider med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, åpenhetsloven eller aktsomhetsvurderinger kan du kontakte administrasjonen vår. I henhold til Åpenhetsloven vil dette bli besvart senest innen 3 uker. 

Fosnavåg, Juni 2023